Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Culicoides_nubeculosus.jpg

VGKS bestuur en contact

Samenstelling bestuur van de Van Groenendael-Krijger Stichting tot Bevordering van de Entomologische Wetenschap :

Voorzitter: Drs. P. Koomen

Penningmeester:  Dr. P. Oosterbroek

Secretaris Sj. Tiemersma
 
Overige bestuursleden:
Dr. J.A.J. Breeuwer  
O. Franken MSc.
Dr. C. Gielis
A. Krediet PhD.
Mevr. M.J. van der Straten
R.H. van Veenhuisen RA.
Dr. O.F.J. Vorst

Het bestuur is onbezoldigd.
 
Contact:
Het secretariaat van de Van Groenendael-Krijger Stichting is gevestigd op hetzelfde adres als de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, zie hiervoor derhalve de contactgegevens van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.
 
====== 
Fiscaalnummer 8055.70.238
======