UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Meest gelezen artikelen:

enquete

Waarover zoekt u informatie?
 

Even voorstellen.....

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) en de Van Groenendaal-Krijger Stichting (VGKS) zijn beide organisaties die zich bewegen op het terrein van de Entomologie in Nederland.

Zij beheren fondsen die worden ingezet ter bevordering van de (wetenschappelijke) studie van insecten.

Beide staan onder hetzelfde bestuurslichaam, dat bestaat uit een dagelijks bestuur aangevuld met het bestuur van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV).

 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting tot bevordering van de entomologische wetenschap werd in 1937 opgericht door Dr D.L. Uyttenboogaart en zijn vrouw E.D. Uyttenboogaart-Eliasen. 

Het doel van de stichting is het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidie ten behoeve van activiteiten op het gebied van de entomologie in Nederland.

Lees meer...
 

Van Groenendael-Krijger Stichting

 

De Van Groenendael-Krijger Stichting ter bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland, zoals de officiële naam is, heeft conform de statuten in het bijzonder tot doel het prepareren, rangschikken, bewerken en in stand houden van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde Indo-Australische Lepidoptera verzameling, alsmede het bevorderen van de bestudering van de indo-australische Lepidoptera, waarbij de voornoemde verzameling een belangrijk deel van het studiemateriaal dient te verschaffen.   

 
Lees meer...
 

Prijzen

Teneinde onderzoeken alsmede publicaties op het gebied van entomologie te bevorderen heeft het bestuur van de stichting een drietal prijzen ingesteld, te weten: 

 

Lees meer...
 

Nieuws

Recent toegevoegd:

deadline eerstvolgende subsidieaanvraag

Nog:
te gaan tot 15 april 2017
You are here: Home