Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Drosophila_suzukii.jpg

De Uyttenboogaart-Eliasen prijs wordt door het bestuur van de stichting, in beginsel elke vier jaar, op basis van een voordracht toegekend aan een Nederlandse entomoloog die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de entomologie. De prijs bedraagt EUR. 2.500. Het is voor iedereen vrij om in dit kader iemand voor te dragen.

======== 

In 2008 is de UE-prijs toegekend aan drs. Rob de Vos. Deze toekenning vond plaats op grond van de volgende argumenten:

"Rob de Vos heeft een aantal activiteiten en wetenschappelijke publicaties op het gebied van vlinders in Nederland in de ruimste zin des woords op zijn naam staan. In 2002 was hij medeoprichter van de EIS-werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF). Ook geeft hij, in samenwerking tussen biologiestudenten in Papua Indonesia en entomologen in de gehele wereld, mondiaal een bijzondere bijdrage aan de vlinderfauna." 

========  

In 2012 is de Uyttenboogaart-Eliasenprijs toegekend aan dr. Erik van Nieukerken. Deze toekenning vond plaats op grond van de volgende argumenten:

"Erik is een deskundig en ervaren entomoloog, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over de ecologie, faunistiek, systematiek en taxonomie van insecten, in het bijzonder kleine vlinders. Deze kennis draagt hij op inspirerende wijze over op anderen door middel van (populair-) wetenschappelijke artikelen, presentaties en andere publicaties in boekvorm of op Internet."

======== 

In februari 2017 is de Uyttenboogaart-Eliasenprijs toegekend aan dr. Willem N. Ellis. Deze toekenning vond plaats op grond van de volgende argumenten: 

"Willem heeft als deskundig en ervaren entomoloog een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse en internationale Entomologie. Hij wordt gedreven door zijn belangstelling voor alles wat insecten betreft, en door zijn zorgen over de achteruitgang van de natuur. Zijn inzet is meer dan bewonderenswaardig en zijn kennis draagt hij graag op inspirerende en onvermoeibare wijze over door middel van zijn website, wetenschappelijke artikelen, presentaties, publicaties in boekvorm en door vele persoonlijke contacten."