UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Uyttenboogaart-Eliasen prijs

De Uyttenboogaart-Eliasen prijs wordt, in beginsel elke vier jaar, toegekend aan een Nederlandse entomoloog die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Deze prijs bedraagt EUR. 2.500. 

In december 2012 is de Uyttenboogaart-Eliasenprijs toegekend aan dr. Erik van Nieukerken. Onderstaand is de motivatie voor het aan hem toekennen van deze prijs opgenomen: 

 

 

 

 

 

Erik is een ¨geboren entomoloog¨, die zowel beroepshalve als in zijn vrije tijd veel met insecten bezig is. De kiem om als entomoloog door het leven te gaan is door zijn ouders gelegd. Die vernoemden hem naar de hoofdpersoon ‘Erik’ uit het boek van Godfried Bomans ¨Erik, of het klein insektenboek¨. Tijdens zijn studie en NJN-tijd richtte zijn interesse zich op aquatische insecten (zowel van zoet als zout water), met name waterroofkevers. Na zijn promotie-onderzoek naar de taxonomie van Nepticulidae maakte hij definitief de overstap van kevers naar vlinders. De Nepticulidae is een familie van mineervlinders (800 beschreven soorten wereldwijd), die een nauwe binding met hun waardplant hebben. Dat maakt deze groep bij uitstek geschikt voor onderzoek naar de evolutie van relaties tussen plant (gastheer) en insect (gast). Deze relaties zijn de hoofdmoot van Erik’s werk als onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, hoewel hij een brede interesse heeft en soms ook uitstapjes maakt naar andere (insecten)groepen. Daarnaast besteedt Erik veel vrije tijd aan zijn passie voor insecten.

 

 

 

Hieronder volgt een greep uit zijn neven-activiteiten:    

 - Initiatiefnemer en redacteur van de serie Nederlandse Fauna

- Auteur van het boek ¨De Nederlandse Biodiversiteit¨ in de serie van de Nederlandse Fauna

- Auteur van de jaarlijsten met bijzondere waarnemingen van kleine vlinders in Entomologische Berichten

- Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Entomologie -  Voorzitter van de werkgroep Vlinderfaunistiek, ressorterend onder EIS en beheerder van de database met faunistische gegevens ¨Noctua¨

- Taxaspecialist bij de site microlepidoptera.nl met informatie over alle kleine vlinders van Nederland

- Algemeen secretaris van de Societas Europaea Lepidopterologica (SEL), een organisatie voor zowel professionals als amateurs die zich bezighouden met de Europese vlinderfauna

- Coördinator voor de groep nachtvlinders binnen Fauna Europaea, samen met Ole Karsholt - Betrokken bij Leptree, een internationaal samenwerkingsverband gericht op de ontwikkeling van een fylogenetisch overzicht van Lepidoptera.

Kortom, Erik is een deskundig en ervaren entomoloog, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over de ecologie, faunistiek, systematiek en taxonomie van insecten, in het bijzonder kleine vlinders. Deze kennis draagt hij op inspirerende wijze over op anderen door middel van (populair-) wetenschappelijke artikelen, presentaties en andere publicaties in boekvorm of op Internet. Het bestuur van de UES heeft veel waardering en bewondering voor het werk van Erik en dat is de reden dat hij de UES-prijs krijgt uitgereikt.

In 2008 is de UE-prijs toegekend aan drs. Rob de Vos. Deze toekenning vond plaats op grond van de volgende argumenten:

"Rob de Vos heeft een aantal activiteiten en wetenschappelijke publicaties op het gebied van vlinders in Nederland in de ruimste zin des woords op zijn naam staan. In 2002 was hij medeoprichter van de EIS-werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF). Ook geeft hij, in samenwerking tussen biologiestudenten in Papua Indonesia en entomologen in de gehele wereld, mondiaal een bijzondere bijdrage aan de vlinderfauna." 

 

 
You are here: Home prijzen Uyttenboogaart-Eliasenprijs

Nieuwsberichten

Meest gelezen:

Recent toegevoegd: