Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Drosophila_suzukii.jpg

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting stelt subsidies ter beschikking voor het bijwonen van congressen en symposia. Uitgangspunt is dat de aanvrager op het betreffende symposium een lezing moet houden. Tevens dient de positie van Nederland in de internationale entomologenwereld te worden ondersteund c.q. versterkt.

Voor deze subsidiëring gelden de volgende grenzen:
Het maximum bedrag voor congresreizen binnen Europa bedraagt € 500.
Voor congresreizen buiten Europa wordt maximaal een bedrag van € 1.000 beschikbaar gesteld.