Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Myzus_persicae.jpg

Lesmateriaal

Inleiding

In het kader van het 75 jarig jubileum van de Uyttenboogaard-Eliasen Stichting zijn subsidies verstrekt voor bijzondere projecten.

Naast de in 2011 gehouden “Insectenexperience”, het in februari 2012 gehouden symposium “Fascinatie voor Insecten” en het inmiddels geopende insectenreservaat op de “Strabrechtse heide”, wordt subsidie verstrekt voor het opstellen van “lesmateriaal over insecten”. Dit lesmateriaal wordt ontwikkeld door medewerkers van het Laboratorium voor Entomologie van de Wageningen Universiteit, samen met een team van 5 docenten verbonden aan verschillende middelbare opleidingen. Doelstelling is om eind 2012 een belangrijk deel van het beoogde lesmateriaal digitaal beschikbaar te hebben. Hieronder wordt aangegeven wat met dit materiaal wordt beoogd. 

Doelstelling

Het op te stellen lesmateriaal richt zich op het bereiken van een belangrijke doelgroep voor het overdragen van kennis over insecten en voor de bewustwording van de belangrijke rol van insecten voor mens en maatschappij: leerlingen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het middelbaar onderwijs biedt een regulier, permanent en goed ondersteund kanaal voor kenniscommunicatie. Biologie docenten hebben behoefte en gelegenheid om de beschikbare standaard biologieleermethoden, die in de laatste decennia steeds meer georiënteerd zijn geraakt op de humane biologie, aan te vullen met professioneel en actueel materiaal over andere organismen. Insecten zijn bij uitstek geschikt voor observaties en voor proefnemingen in een onderwijssituatie. Een aantal insectensoorten kunnen met eenvoudige verzorging enige weken tot maanden op school gehouden worden. Het vernieuwende van dit project is dat kennis over insecten in de reguliere onderwijssituatie kan worden aangeboden in de vorm van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal, dat momenteel niet bestaat. Het project beoogt met name op de langere termijn de maatschappelijke betekenis van de entomologie bij een breder bekend te maken. Dit wordt bereikt door voor insecten een natuurlijke plaats in het onderwijsaanbod te verwerven, onder het motto: jong geleerd is oud gedaan. 

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt opgesteld door stafmedewerkers van het Laboratorium voor Entomologie van de Wageningen Universiteit. Zij hebben een ruime ervaring in het toegankelijk maken van de Entomologie voor een groter publiek, onder andere opgedaan door de organisatie van het festival ‘City of Insects’ in september 2006. Dit succesvolle festival werd mogelijk gemaakt door het winnen van de Academische Jaarprijs door het team van Entomologie.

Er is reeds veel materiaal beschikbaar, onder andere gepresenteerd in het boek ‘Muggenzifters en Mierenneukers – Insecten onder de loep genomen’, in 2006 uitgebracht door het Laboratorium voor Entomologie.

Daarnaast zijn er in de loop der jaren een reeks van practicumexperimenten ontwikkeld gericht op de bovenbouw van het VWO in het kader van studentenwerving.

Ontwikkelingen in de entomologie sinds 2006 zullen toegankelijk worden gemaakt in nieuw te ontwikkelen lesmateriaal.