Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Hyposoter_ebeninus.jpg

Module 2 - ecologie van bodemdieren

Insecten in de Klas – les 2

Ecologie van bodeminsecten - Het rijke leven in de grond 

In de bodem leven veel verschillende soorten dieren, we weten dit maar hebben we hier ook ooit bij stilgestaan? Tijdens dit practicum wordt er bodemmateriaal verzameld, hierin wordt gezocht naar verschillende soorten bodemdieren. Deze worden met behulp van uiterlijke beschrijvingen en illustraties gedetermineerd op orde of familie. Dit practicum geeft meer inzicht in de diversiteit van het bodemleven.
 
Klik hier voor het lespakket