Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Myzus_persicae.jpg

Module 1 Keuzegedrag van pissebedden

Insecten in de Klas – Practicum 1

Keuzegedrag van pissebedden - Lekker vochtig of toch liever wat droger?


Dit experiment wordt uitgevoerd met pissebedden. Pissebedden behoren tot de Isopoda, kreeftachtige bodemdiertjes die verwant zijn aan insecten. Ze zijn vooral ’s nachts actief zijn en zitten overdag verscholen in bijvoorbeeld de strooisellaag, onder boomschors of stenen. In dit experiment gaan we kijken in wat voor omgeving ze liever schuilen, een vochtige of een droge omgeving. Met een Chi2-toets wordt er naderhand gekeken of de pissebedden een significante voorkeur vertonen.
 
Klik hier voor het lespakket (.zip bestand met 3 pdf bestanden)