Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Cotesia_glomerata.jpg

VGKS bestuur en contact

Samenstelling bestuur van de Van Groenendael-Krijger Stichting tot Bevordering van de Entomologische Wetenschap :
 
 
 
Voorzitter:  Drs. P. Koomen
 
Penningmeester:
 Dr. P. Oosterbroek
 
Secretaris:
  Sj. Tiemersma
 
Overige bestuursleden:
Dr. J.A.J. Breeuwer  
O. Franken MSc.
Dr. M. Liefting
Drs. A. Weiss
A. Krediet PhD.
Drs. M.J. van der Straten
Dr. O.F.J. Vorst
 
Het bestuur is onbezoldigd.
 
Contact:
Het secretariaat van de Van Groenendael-Krijger Stichting is gevestigd op hetzelfde adres als de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, zie hiervoor derhalve de contactgegevens van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.
 
====== 
Fiscaalnummer 8055.70.238
======