Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Hyposoter_ebeninus.jpg

entomologische bibliotheek

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting stelt de NEV in de gelegenheid aanschaffingen ten behoeve van de bibliotheek op entomologisch gebied te verrichten.

Omtrent de subsidiëring van aanschaffingen in dit kader wordt in de bestuursvergaderingen beslist. Het belang van het bezit van de betreffende publicatie voor de Nederlandse Entomologie is hierbij een doorslaggevend aspect.